"Archeo-Explorers"

"Archeo-Explorers" Archeolog Idźki Średnie

Archeologiczna obsługa inwestycji:

* kosztorysowanie prac archeologicznych
* nadzory archeologiczne
- w trakcie wszelkich prac budowlanych
* badania sondażowe i wykopaliskowe
* ekspertyzy lokalizacji (przed zakupem działki)
* opracowywanie materiałów archeologicznych
* doradztwo w sprawach archeologicznych 
- ratownicze badania archeologiczne
- badania powierzchniowe
- badania przedinwestycyjne
- kwerendy archeologiczne
- raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko kulturowe
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.