Kaz-Bud Sławomir Kazimierczuk

Kaz-Bud Sławomir Kazimierczuk wyburzenie obiektów Warszawa

Oferta świadczonych przez nas usług obejmuje swoim zakresem wykonawstwo robot ziemnych, budowlanych oraz transportu specjalistycznego.

Wyspecjalizowaliśmy się w:

point.jpg wykopach mechanicznych
point.jpg wykopach podstropowych
point.jpg dokonywaniu nasypów
point.jpg makroniwelacji terenu
point.jpg stabilizacji podłoża
point.jpg pracach wyburzeniowych i rozbiórkowych
point.jpg sprzedaży ziemi, piasku i czarnoziemu
point.jpg transporcie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Firma P.H.U. Kaz-Bud posiada niezbędne pozwolenia wydane przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące transportu i utylizacji odpadów.


wyburzenie obiektów warszawa wyburzenie obiektów budowlanych warszawa wyburzenie obiektów o konstrukcjach stalowych warszawa wyburzenie obiektów o konstrukcjach żelbetowych warszawa wyburzenie obiektów o konstrukcjach betonowych warszawa wyburzenie obiektów ceglanych warszawa przygotowanie terenu pod budowę warszawa demontaż kominków warszawa demontaż urządzeń warszawa demontaż konstrukcji stalowych warszawa demontaż rozdzielni elektrycznych warszawa pozwolenie na rozbiórkę warszawa recykling gruzu warszawa utylizacja gruzu warszawa roboty ziemne warszawa rekultywacja terenu warszawa skuo złomu stalowego warszawa maszyny budowlane warszawa wyburzenia warszawa rozbiórki warszawa rozbiórki warszawa