EnerMitel

EnerMitel pomiary elektryczne Warszawa

EnterMitel to firma inżyniersko- konsultingowa działająca w branzy energetycznej. Wykonujemy pomiary i przeglądy elektryczne: przeglądy pięcioletnie instalacji, pomiary impedacji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, ciągłości przewodów ochronnych, badanie wyłączników różnicowo prądowych, oględziny i ocena instalacji elektrycznej i odgromowej, pomiar rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu, przewodu ochronnego, rezystancji izolacji, diagnozowanie usterek, inwentaryzacja instalacji elektrycznej, pomiary nateżenia oświetlenia, równomierności oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, analiza powstawania i usuwania zjawisk. Nasze usługi świadczymy na terenie całej Warszawy i jej okolic. 


pomiary elektryczne przeglądy instalacji elektrycznej warszawa linie kablowe warszawa zasilanie placu budowy warszawa instalacje odgromowe warszawa odgromówka warszawa przyłącza elektryczne warszawa instalacje elektryczne warszawa wymiana przewodów warszawa elektryk warszawa firma elektryczna warszawa alarmy domofony warszawa oświetlenie uliczne warszawa oświetlenie terenu warszawa montaż lamp warszawa kompensacja mocy biernej warszawa rozdzielnie warszawa linie napowietrzne warszawa