Advanced Financial Solutions" Sp. z o.o.

Advanced Financial Solutions" Sp. z o.o. kredyty chwilówki Warszawa

Dom Maklerski AFS Sp. z o.o. jest wiodąca firma doradztwa finansowego specjalizująca się głównie w kwestiach zarządzania ryzykiem finansowym. Obecnie specjalizuje się następującą tematyką finansową:

Doradztwo bieżące (tworzenie strategii zabezpieczających ryzyko, negocjacja warunków transakcji z instytucjami finansowymi, minimalizacja marż bankowych, dostarczanie analiz krótko- i długoterminowych, wybór momentów transakcji);

Tworzenie zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem finansowym (opracowywanie polityki zarządzania ryzykiem finansowym i procedur zarządzania ryzykiem finansowym);

Wdrażanie rachunkowości zabezpieczeń (MSR 39);

Dostarczanie informatycznych narzędzi wspomagających proces zarządzania ryzykiem finansowym;

Opracowywanie analiz makroekonomicznych, dedykowanych strategii zabezpieczających, dokumentów regulujących procesy zarządzania ryzykiem;

Przeprowadzanie audytu sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych i optymalizacja istniejących procesów zarządzania ryzykiem.


kredyty chwilówki warszawa pożyczki gotówkowe warszawa kredyt elastyczny warszawa kredyty gotówkowe warszawa kredyty konsolidacyjne warszawa kredyty hipoteczne warszawa kredyty dla firm warszawa