Noack Polen Sp. z o.o.

1 opinii

Noack Polen Sp. z o.o. to szybko rozwijająca się firma, działająca na rynku rolno-spożywczym w Polsce i za granicą. Spółka powstała w Szwajcarii w 1980 roku i od tego czasu zdążyła rozszerzyć swoją działalność na Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Słowenię i Chorwację.

Noack Polen zajmuje się przede wszystkim zaopatrzeniem klientów polskich w dodatki paszowe oraz testy do oceny jakości produktów rolnych i artykułów spożywczych, jak również doradztwem, jak w najlepszy sposób wykorzystać proponowane produkty. Ich dzałalność można podzielić na 4 kategorie: żywienie zwierząt, diagnostykę, testy weterynaryjne, oraz analizatory.

Ponadto firma Noack oferuje szybkie testowanie i narzędzia do kontroli jakości w oparciu o technologię up- to-date do kontroli produktów żywnościowych i paszowych. Oferuje szeroką gamę rolno spożywczej diagnostyki i instrumenty analityczne dla przemysłu produkcyjnego. Współpracujemy z takimi firmami jak np.: 3M, Aqua Garant, Biotest, Celtic Sea Minerals, Danisco Animal Nutrition, Interscience, Megazyme, Neogen, Solabia Group, TekPro Limited, UniSensor oraz z wieloma innnymi renomowanymi dostawcami sprzętu laboratoryjnego.

 


Noack group, lepiszcze do pasz, białka chronione, aminokwasy chronione, testy weterynaryjne dla królików, konserwanty do kiszonek, preparat mlekozastępczy dla cieląt dawkowanie, testy dla przemysłu spożywczego, preparat mlekozastępczy dla cieląt cena, Uni-Lite-NG, melasa w żywieniu bydła, drożdze paszowe, enzym paszowy, Białko bypass, białko by-pass, permeat serwatki, prebiotyki, NIR online, preparaty mlekozastepcze, testy na mykotoksyny, melasa paszowa, testy enzymatyczne, prebiotyki, testy dla farmacji, premiksy dla trzody ceny, podłoża mikrobiologiczne, testy weterynaryjne dla małych przeżuwaczy, mleko zastępcze dla cieląt, preparat mlekozastępczy dla cieląt ceny, preparat mlekozastępczy dla jagniąt, aminokwasy chronione, pcr badanie, kontrola higieny, pasze koncentraty premiksy, petrifilm, preparat mlekozastępczy dla cieląt, granulowanie pasz, testy identyfikacyjne pcr, testy na alergeny, preparat mlekozastępczy dla prosiąt, uni-lite-ng, optymalizacja receptur paszowych, testy na pozostałości leków weterynaryjnych, preparaty mlekozastepcze, dodatek do kiszonki, dodatki paszowe dla bydła, premiksy dla trzody chlewnej, zakwaszacz do paszy cena, premiksy paszowe, testy na miko toksyny, podłoża mikrobiologiczne, test weterynaryjny, zakwaszanie paszy loch, dodatki paszowe dla drobiu, białko dla młodych zwięrząt, krioskop, testy oceny jakości produktów rolnych, testy weterynaryjne dla bydła, analizatory laboratoryjne, tłuszcze chronione, preparat mlekozastępczy, bufor treści żwacza, suszona serwatka, zakwaszacz do paszy, preparat mlekozastepczy dla cielat, testery trwałości granulatu, systemy analizy żywności, noack, testy dla mleczarstwa, noack group, białko dla zwierząt, petryfilmy, granulat paszowy, zakwaszanie paszy dla tuczników, dodatki paszowe dla kurczaków, mleko zastępcze dla cieląt cena, mikotoksyny w kukurydzy, lepiszcze paszowe, drożdże paszowe dla drobiu, ATP, lepiszcze do granulatu, testy do wykrywania alergenów, veratox, testy petrifilms, granulat z drewna, firmy paszowe, testy weterynaryjne dla koni, Petrifilmy, dodatek paszowy, dodatki paszowe dla świń, preparaty mlekozastępcze dla cieląt cena, Metoda ATP, koncentraty białkowe, materiały paszowe, dodatek do pasz, mleko zastępcze dla prosiąt, mleko zastępcze dla cieląt dawkowanie, lepiszcza ligninowe, testy na patogeny, testy alergiczne jedzenia, dodatki paszowe, białko bypass, białko dla młodych zwierząt, PCR, dodatki paszowe dla bydła, Mikotoksyny, esty dla przemysłu mleczarskiego, urządzenia NIR, testy na badania wody, testy do wykrywania alergenów, pasze dla drobiu, mikotoksyny testy, pcr, testy dla browarnictwa, testy weterynaryjne dla psów, testy weterynaryjne dla świn, testy do wykrywania alergenów, dodatki paszowe, komponenty paszowe, białko dla zwierząt, Veratox, luminometer, koncentraty białkowe, białko chronione, testy na antybiotyki, białko chronione, premiksy dla trzody, mykotoksyny testy, białko dla młodych zwierząt, białka dla zwierząt, białka dla młodych zwierząt, noack, testy na mykotoksyny, Luminometer, Lepiszcze do pasm, drożdże paszowe dla bydła, wysokobiałkowa pasza dla bydła, atp, neogen veratox test, testy do pasz, testy do alergenów, dodatki paszowe dla bydła opasowego, preparaty mlekozastępcze dla prosiąt, metoda atp, białko dla zwierząt, testy petrifilms, dodatki paszowe dla trzody chlewnej, preparaty mlekozastępcze, białko by-pass, recepruty paszowe, koncentraty paszowe, dodatki paszowe dla krów, preparaty mlekozastępcze dla cieląt, preparaty mlekozastępcze dla cieląt, mikotoksyny w żywności, mikotoksyny w zbożach, preparaty mlekozastępcze dla jagniąt, mleko dla prosiąt, lepiszcze do pasz, tester trwałości granulatu, testy weterynaryjne dla drobia, testy weterynaryjne dla kotów, koncentrat paszowy, ligosulfoniany, by pass dla przeżuwaczy, premiksy dla drobiu, testy na mikotoksyny, suszone serwatki, weterynaryjne testy, syrop paszowy, białka dla młodych zwierząt, produkty typu by pass, preparaty mlekozastępcze dla cieląt, testy weterynaryjne, Pasze, laboratoria, testy, białka dla zwierząt, dodatki paszowe, konserwanty, dodatki do kiszonek, produkty mleczne, by-pass, testery trwałości granulatu, witaminy, dodatki paszowe,Żywienie Zwierząt, białka dla młodych zwierząt, konserwanty, dodatki do kiszonek, receptury paszowe, pasza, Preparaty mlekozastępcze, Produkty serwatkowe, Testery Trwałości Granulatu, granulat paszowy, granulat z drewna, badanie wody, gmo, Patogeny, Testy przesiewowe, Alergeny pokarmowe, Badanie wody, GMO, Mikrobiologia, Mycie i kontrola higieny, Mykotoksyny, Patogeny, PCR, Pozostałości leków weterynaryjnych, Spektrofotometria, Testy enzymatyczne, Witaminy, Zafałszowania żywności, Testy enzymatyczne, Witaminy dla zwierząt, testy choroby drobiu, testy choroby bydła, testy choroby trzody chlewnej, testy choroby psów, testy choroby kotów, Analizatory Laboratoryjne, Aminokwasy dla zwierząt, Enzymy Paszowe, prebiotyki dla zwierząt, Preparat stabilizujący pracę żwacza, Zakwaszacze do pasz, preparat mlekozastępczy, Omega-3 w żywieniu zwierząt, Pożywki mikrobiologiczne, Fitaza bakteryjna, Laktoza dla prosiąt, Badanie czystości mikrobiologicznej, analizator mleka w proszku, choroby bydła, Alternatywne metody mikrobiologiczne, spektrometria NIR, Poprawa wydajności, Bezpieczeństwo żywności, tłuszcze chronione, Strawność paszy, Koncentrat białka sojowego, analiza ATP, Noack AC WTL, białko dla zwierząt, Pobranie paszy, Adsorpcja mikotoksyn, Nukleotyd, Pasza dla drobiu, testery trwałości granulatu, dezaktywacja mikotoksyn Warszawa, ekstrudowane siemię lniane Warszawa, emulgator paszowy Warszawa, enzymy paszowe Warszawa, kwasy żywiczne Warszawa, lepiszcza ligninowe Warszawa, preparat stabilizujący pracę żwacza Warszawa, preparaty poprawiające jakość granulatu Warszawa, preparaty przeciwpleśniowe Warszawa, testy weterynaryjne Warszawa, zakwaszacze Warszawa, źródła białka sojowego Warszawa, lepiszcze do pasz Warszawa, białka chronione Warszawa, aminokwasy chronione Warszawa, testy weterynaryjne dla królików Warszawa, konserwanty do kiszonek Warszawa, preparat mlekozastępczy dla cieląt dawkowanie Warszawa, testy dla przemysłu spożywczego Warszawa, preparat mlekozastępczy dla cieląt cena Warszawa, Uni-Lite-NG Warszawa, melasa w żywieniu bydła Warszawa

Oferta

 • Dodatki Paszowe
 •  Białka dla młodych zwierząt
 • Testy i urządzenia diagnostyczne do badania
 • Testy weterynaryjne
 •  Konserwanty i dodatki do kiszonek
 • Optymalizacja receptur paszowych
 • Produkty mleczne
 • Produkty typu "by-pass" dla przeżuwaczy
 • Testery trwałości granulatu
 • Badanie wody
 • Testy enzymatyczne
 • Spektrofotometria

Opinie

Krzysztof bezkorowajny

Jan 25, 2019
Jest fajna kupno z dostawą ja. Pracuje w Niemczech papuga dla rzony

  Godziny otwarcia
Poniedziałek: 01.00-01.00
Wtorek: 01.00-01.00
Środa: 01.00-01.00
Czwartek: 01.00-01.00
Piątek: 01.00-01.00
Pasze, laboratoria, testy, białka dla zwierząt, dodatki paszowe, konserwanty, dodatki do kiszonek, produkty mleczne, by-pass, testery trwałości granulatu, witaminy, dodatki paszowe,Żywienie Zwierząt, białka dla młodych zwierząt, konserwanty, dodatki do kiszonek, receptury paszowe, pasza, Preparaty mlekozastępcze, Produkty serwatkowe, Testery Trwałości Granulatu, granulat paszowy, granulat z drewna, badanie wody, gmo, Patogeny, Testy przesiewowe, Alergeny pokarmowe, Badanie wody, GMO, Mikrobiologia, Mycie i kontrola higieny, Mykotoksyny, Patogeny, PCR, Pozostałości leków weterynaryjnych, Spektrofotometria, Testy enzymatyczne, Witaminy, Zafałszowania żywności, Testy enzymatyczne, Witaminy dla zwierząt, testy choroby drobiu, testy choroby bydła, testy choroby trzody chlewnej, testy choroby psów, testy choroby kotów, Analizatory Laboratoryjne, Aminokwasy dla zwierząt, Enzymy Paszowe, prebiotyki dla zwierząt, Preparat stabilizujący pracę żwacza, Zakwaszacze do pasz, preparat mlekozastępczy, Omega-3 w żywieniu zwierząt, Pożywki mikrobiologiczne, Fitaza bakteryjna, Laktoza dla prosiąt, Badanie czystości mikrobiologicznej, analizator mleka w proszku, choroby bydła,Alternatywne metody mikrobiologiczne, spektrometria NIR, Poprawa wydajności, Bezpieczeństwo żywności, tłuszcze chronione, Strawność paszy, Koncentrat białka sojowego, analiza ATP, Noack AC WTL, białko dla zwierząt, Pobranie paszy, Adsorpcja mikotoksyn, Nukleotyd, Pasza dla drobiu, testery trwałości granulatu, Noack Polen Sp. z o.o.