Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki Ceramiq

Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki Ceramiq roczna szkoła policealna warszawa dwuletnia szkoła policealna warszawa medyczna szkoła policealna. kwalifikacyjne kursy zawodowe warszawa szkoły policealne szkoły zawodowe Warszawa

Niepubliczna Artystyczna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” jest pierwszą w Warszawie przestrzenią kształcenia artystów ceramików.  Działamy na podstawie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 Szkoła wyróżnia się autorskim programem nauczania, który jest skoncentrowany na zagadnieniach ściśle związanych z ceramiką artystyczną, co nadaje szkole unikalny charakter.
Posiadamy także bogatą ofertę zajęć i warsztatów w ramach doskonalenia zawodowego, poczynając od kursów pierwszego stopnia dla początkujących, do specjalistycznych szkoleń adresowanych do doświadczonych ceramików.

 


roczna szkoła policealna warszawa dwuletnia szkoła policealna warszawa medyczna szkoła policealna. kwalifikacyjne kursy zawodowe warszawa szkoły policealne szkoły zawodowe, szkoła po maturze warszawa, Szkoły Policealne warszawa Kursy Zawodowe warszawa Kursy Eksternistyczne warszawa Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe warszawa szkoły warszawa kursy kwalifikacje warszawa liceum warszawa gimnazjum warszawa szkoły warszawa kursy Zawodowe warszawa szkoły dla Dorosłych warszawa szkoła dla dorosłych