Wynajem kontenerów, wywóz odpadów i transport Marzena Węklar

Firma zajmująca się wynajmem kontenerów oraz transportem materiałów sypkich. Działamy na terenie Rzeszowa i do 30 km. Podstawiamy kontenery budowlane o pojemnościach: kontener KP-5 (5m3) i kontener KP-7 (7m3). Podstawiamy kontenery bez zbędnych formalności, krótki czas oczekiwania. Rozliczamy się po odbiorze kontenera gotówką lub przelewem, nie pobieramy zaliczek.
Posiadamy zezwolenia na odbiór i transport odpadów pobudowlanych wszelkiego rodzaju.
Wystawiamy karty przekazania odpadów oraz faktury vat.
W cenie podstawiamy kontener na terenie Rzeszowa, odbieramy kontener z odpadami,
Kontener bez dodatkowych opłat może stać u państwa 5 dni roboczych.
Wykonujemy: wynajem kontenera, wywóz nieczystości z budowy i remontu, wywóz śmieci z budowy i remontu, wywóz gruzu i odpadów budowlanych, odbiór odpadów z budowy i remontu, wywóz odpadów sezonowych (liście, ziemia, śnieg), odbiór makulatury, odbiór drewna, wynajem kontenerów na gruz, wszelkie odpady budowlane, śmieci i odpady, przewóz materiałów stałych (piasek, torf, gruz, tłuczeń, materiały budowlane).
Przyjmujemy odpady m.in. w kodach: 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu), 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy), 17 01 02 (gruz ceglany), 17 02 01 (Drewno), 17 05 04 (Gleba i zmienia), 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury), 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych), 15 01 03 (Opakowania z drewna), 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe).
ZAMAWIANIE, WYMIANA KONTENERÓW
ZAWIERANIE UMÓW, NEGOCJACJA CEN
Nie zajmujemy się wywozem odpadów komunalnych!
Zapraszamy!!!

Drodzy klienci! W związku ze zmianami ustawy w sprawie odpadów od dnia 01.01.2020r. będziemy mieli możliwość odbioru odpadów jedynie od przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie BDO. Więcej informacji na stronie:  https://bdo.mos.gov.pl/

 

 

 

Wynajem kontenerów rzeszów, wywóz gruzu rzeszów, wywóz śmieci rzeszów, wywóz gruzu rzeszów, wywóz śmieci rzeszów, wynajem kontenerów rzeszów, kontener na gruz rzeszów, wynajem kontenerów na gruz rzeszów, wywóz liści rzeszów, wywóz odpadów budowlanych rzeszów, wywóz gruzu rzeszów, wywóz śmieci rzeszów, wynajem kontenerów przeworsk, wynajem kontenerów łańcut, wynajem kontenerów przeworsk, wynajem kontenerów łańcut, wynajem kontenerów kolbuszowa, wynajem kontenerów kolbuszowa, wynajem kontenerów rzeszów, kontener na gruz biguchwała, odbiór odpadów z budowy biguchwała, odbiór odpadów z remontu biguchwała, przewóz materiałów stałych biguchwała, transport kruszyw, transport materiałów sypkich biguchwała, wynajem konteneru, wynajem kontenerów, wynajem kontenerów na gruz, wypożyczanie konteneru na gruzm wywóz gruzu biguchwała, wywóz gruzu kolbuszowa, wywóz gruzu przeworsk, wywóz gruzu łańcut, wywóz liści biguchwała, wywóz liści kolbuszowa, wywóz liści przeworsk, wywóz liści rzeszów, wywóz liści łańcut, wywóz nieczystości z budowy, wywóz nieczystości z remontu, wywóz odpadów, wywóz odpadów budowlanych, wywóz odpadów kolbuszowa, wywóz odpadów po budowie, wywóz odpadów po remoncie, wywóz odpadów po remontowych, wywóz odpadów pobudowanych, wywóz odpadów przeworsk, wywóz odpadów rzeszów, wywóz odpadów sezonowych, wywóz odpadów łańcut, wywóz wszelkie odpady budowlane, wywóz śmieci, wywóz śniegu, kontener na gruz biguchwała, odbiór odpadów z budowy biguchwała, odbiór odpadów z remontu biguchwała, przewóz materiałów stałych biguchwała, transport kruszyw, transport materiałów sypkich biguchwała, wynajem konteneru, wynajem kontenerów, wypożyczanie konteneru na gruz biguchwała, wywóz gruzu, wywóz liści, wywóz nieczystości z budowy, wywóz nieczystości z remontu, wywóz odpadów biguchwała, wywóz odpadów budowlanych, wywóz odpadów kolbuszowa, wywóz odpadów po budowie, wywóz odpadów po remoncie, wywóz odpadów po remontowych, wywóz odpadów pobudowanych, wywóz odpadów przeworsk, wywóz odpadów rzeszów, wywóz odpadów sezonowych, wywóz odpadów łańcut, wywóz wszelkie odpady budowlane, wywóz śmieci biguchwała, wywóz śmieci kolbuszowa, wywóz śmieci po remoncie remontu, wywóz śmieci przeworsk, wywóz śmieci z budowy, wywóz śniegu, kontener na gruz, odbiór odpadów z budowy, odbiór odpadów z remontu, przewóz materiałów stałych, transport kruszyw, transport materiałów sypkich, wynajem konteneru biguchwała, wynajem kontenerów, wynajem kontenerów na gruz, wypożyczanie konteneru na gruz, wywóz gruzu, wywóz liści, wywóz nieczystości z budowy, wywóz nieczystości z remontu, wywóz odpadów budowlanych, wywóz odpadów po budowie, wywóz odpadów po remoncie, wywóz odpadów po remontowych, wywóz odpadów pobudowanych, wywóz odpadów przeworsk, wywóz odpadów rzeszów, wywóz odpadów sezonowych, wywóz wszelkie odpady budowlane, wywóz śmieci biguchwała, wywóz śmieci kolbuszowa, wywóz śmieci po remoncie remontu, wywóz śmieci przeworsk, wywóz śmieci z budowy, łańcut, biguchwała, kolbuszowa, przeworsk, rzeszów, łańcut