Nivus Sp. z o.o.

Waspec Bogdan Zbrzeżny

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny

ADfuturo Sp. z o.o.

Ecowoda Marek Stasiak

BTW Instytut Gamma Sp. z o.o.

Renado Marek Dobek

Business Concept Group Sp.j.

Etron Elżbieta Markowska

GISgraph Emilia Skłucka

Mister Wojciech Pietrasina

Akwedukt Edyta Lach

HumanGraph Sp. z o.o.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Wojskowe Zakłady Kartograficzne

Prymus Koch Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny

Centralny Ośrodek Badan Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Tel-Med Centrum Informacji Medycznej