Warta S.A. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Biuro Rynku Południe

Legg Mason S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Suncon System Jarosław Ignatowski

Błaszyk Ryszard Kancelaria Podatkowa

KRUS Oddział Regionalny

Innova Consulting Paweł Szameta

Computech Systems Sp. z o.o.

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Punkt Obsługi Klienta

Art Finance Pośrednictwo Finansowe Artur Sieradzki

Arx Equity Partners Sp. z o.o.

KRUS Oddział Regionalny

A & P Con Piotr Kowalski

ING Securities S.A. Centrala

Investment Fund Managers Sp. z o.o.

Askot Agnieszka Kochanowska

Union Investment S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

BBI Capital NFI S.A.

BCS Syndykat Usługowy Doradztwo Podatkowe

Trinity Management Sp. z o.o.

Bierła Małgorzata Biuro Doradztwa Podatkowego