Dałek-Trudnowska Ewa Mazowiecka Pracownia Badań Archeologicznych

BioConcept BHP

Firma BioConcept BHP świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Myśl o powstaniu firmy zrodziła się z głębokiej potrzeby, aby chronić środowisko oraz ludzi, którzy w nim żyją. Firma BioConcept prowadzi działalność w kierunku poprawy stanu naszego środowiska, stosując biologiczne wspomaganie procesu biologicznego oczyszczania ścieków, wód powierzchniowych i oczek wodnych. Firma zapewnia również kompleksową obsługę w zakresie BHP, aby rozbudować świadomość ludzką w obszarze znajomości zasad BHP oraz uświadomić im wagę ich ...

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Sajdyk Jan Automatyka Przemysłowa

Perpetuum Sp. z o.o.

Złote Runo Usługi Pomiarowe

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Henke Sass Wolf Polska Sp. z o.o.

Akwedukt Edyta Lach

Ita-Test S.C. Laboratorium Badawcze

Grammet Zakład Doświadczalny Urządzeń Technologicznych

Draco S.C. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne

Sensor Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

Metrona Polska Sp. z o.o.

4-B Filip Bargiełowski

Info-Sec Firma Handlowo-Usługowa Wojciech Smorongowicz

C.O.I.T. Ogólnopolska Informacja Telefoniczna Krzysztof świętek

MZG Maciej Zieliński

Firma MZG Maciej Zieliński świadczy usługi geodezyjne. Oferta obejmuje w zasadzie cały asortyment prac geodezyjnych dostępnych na europejskim rynku. Najczęściej wykonywane prace: mapy do celów projektowych, uzgodnienia ZUD, tyczenia granic nieruchomości, tyczenia budynków, tyczenia sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacje oraz obmiary powierzchni lokali. Firma wykonuje usługi na terenie m.st.Warszawy, powiatu warszawskiego zachodniego oraz powiatu pruszkowskiego. Do każdego klienta firma podchodzi indywidualnie.

Gutkowski Firma