Gutkowski Firma

Centrum Kartografii Henryk Kowalski

Arx Beata Sobieraj

Drop-Service Michał Jackowski

Ines Bogusława Przepiórkowska

Meraserw-12 Sp.j. Agencja Handlowo-Usługowa

Biznes-Kontakt Agencja Informacyjno-Reklamowa

MZG Maciej Zieliński

Firma MZG Maciej Zieliński świadczy usługi geodezyjne. Oferta obejmuje w zasadzie cały asortyment prac geodezyjnych dostępnych na europejskim rynku. Najczęściej wykonywane prace: mapy do celów projektowych, uzgodnienia ZUD, tyczenia granic nieruchomości, tyczenia budynków, tyczenia sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacje oraz obmiary powierzchni lokali. Firma wykonuje usługi na terenie m.st.Warszawy, powiatu warszawskiego zachodniego oraz powiatu pruszkowskiego. Do każdego klienta firma podchodzi indywidualnie.

Defektoskopia Jerzy Zalewski

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego

Archeogatos Agata Trzop-Szczypiorska

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich

AES Pracownia Badań Archeologicznych

AES Pracownia badań archeologicznych prowadzona jest przez doświadczonego archeologa Patryka Muntowskiego.Stawiamy na jakość usług i innowacyjność, planujemy budżety badań z rozsądkiem oraz nastawieniem na efektywność i zadowolenie klientów. Niezależnie od wielkości inwestycji – od szeroko-płaszczyznowych badań miejskich po krótkoterminowe badania pod budowę domków jednorodzinnych – pozwalamy osiągnąć równowagę pomiędzy komercyjnym aspektem przedsięwzięć, a ochroną dziedzictwa kulturowego.   AES Pracownia badań archeologicznych dostarcza najwyższej jakości usługi archeologiczne szerokiemu ...

Hydroterm Zygmunt Biernacki

Alternet Consulting Sp. z o.o.

Informacja Gospodarcza S.C.

Tomasz Wałachowski Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Tomasz Wałachowski Usługi Geodezyjno-Kartograficzne jest firmą świadczącą kompleskowe usługi geodezyjno-kartograficzne oraz geodezyjną obsługę inwestycji. Firma wykonuje usługi w zakresie: pomiaró geodezyjnych, sporządzania map do celów projektowych, sporządzania map do celów prawnych, tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych, uzgodnienia ZUD oraz podziałó nieruchomości. Firma świadczy usługi na terenie Warszawy i sąsiadujących powiatów. Sprzęt, jakim dysponuje oraz zatrudnione osoby gwarantują wykonanie prac polowych i kameralnych na najwyższym poziomie.

Sonar Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych