Kartografia Ewa Lodzińska & Waldemar Wieczorek

Firma Kartografika od 1992 r. na zlecenie różnych klientów opracowuje mapy turystyczne i samochodowe, plany miast, mapy do podręczników i atlasów. Wykonuje również korekty oraz adaptacje obcojęzycznych publikacji kartograficznych. Stopień szczegółowości mapy, zakres jej treści, a także szatę graficzną firma dostosowuje do indywidualnych oczekiwań klientów. W swoim dorobku ma rozmaite mapy tematyczne. Firma bierze udział w projekcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Polskiego Związku Niewidomych - opracowania Atlasu Świata dla Niewidomych i Słabowidzących.

Archeogatos Agata Trzop-Szczypiorska

Alternet Consulting Sp. z o.o.

Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o.

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Hydroterm Zygmunt Biernacki

Sonar Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

KolGaz Elektronika Przemysłowa Janusz Kolanko

Spawtest S.C. Laboratorium Badań Nieniszczących

Taraj Joanna Kopka

Karta Jerzy Brożyński

PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Wofil Robert Muszański

Hutterer & Lechner KG Biuro Informacyjno-Szkoleniowe

Lat Sp. z o.o. Zakład Badawczo-Projektowy

Drewniak Paweł Badania Rynku

Elrot Zakład Elektroniczny

Ultra Ndt S.C. Zakład Usług Technicznych