Polymerica S.C. Zbigniew Brzozowski Wojciech Grabowski

Awalon Eryk Wodejko

Alfa-Tech Przedsiębiorstwo Aparatury Kontrolno-Pomiarowej

Intelace Research Marcin Mazurek

Koli Sp. z o.o.

Archeospectrum Usługi Archeologiczne D. Jaracz

"Archeo-Explorers"

Archeologiczna obsługa inwestycji: * kosztorysowanie prac archeologicznych * nadzory archeologiczne - w trakcie wszelkich prac budowlanych * badania sondażowe i wykopaliskowe * ekspertyzy lokalizacji (przed zakupem działki) * opracowywanie materiałów archeologicznych * doradztwo w sprawach archeologicznych  - ratownicze badania archeologiczne - badania powierzchniowe - badania przedinwestycyjne - kwerendy archeologiczne - raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko kulturowe   Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Inkubator Pracownia Rozwoju Hanna Kuczkowska

Eps Studio E. Skarżyńska P. Skarżyński

Kalla Sp. z o.o.

AQUA SERWIS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Karol Wrocławski

Echo-Test Firma Usługowo-Handlowa Czesław Ulman

Baza Pracownia Badawczo-Usługowa Janusz Durbajło

Materials Engineers Group Sp. z o.o.

Jus Sławomir Jurecki

Accrea Bartłomiej Stańczyk

DASL Systems Produkcja Oprogramowania

Tenso Firma Usługowa Teodor Rudzki

Aventia Włodzimierz Ilecki

Arch-Sil Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Wiesław Piszczałowski