Technicon Sp. z o.o.

Awalon Eryk Wodejko

Alfa-Tech Przedsiębiorstwo Aparatury Kontrolno-Pomiarowej

Intelace Research Marcin Mazurek

Archeospectrum Usługi Archeologiczne D. Jaracz

Kalla Sp. z o.o.

Koli Sp. z o.o.

Echo-Test Firma Usługowo-Handlowa Czesław Ulman

Inkubator Pracownia Rozwoju Hanna Kuczkowska

AQUA SERWIS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Karol Wrocławski

Eps Studio E. Skarżyńska P. Skarżyński

Accrea Bartłomiej Stańczyk

Materials Engineers Group Sp. z o.o.

"Archeo-Explorers"

Archeologiczna obsługa inwestycji: * kosztorysowanie prac archeologicznych * nadzory archeologiczne - w trakcie wszelkich prac budowlanych * badania sondażowe i wykopaliskowe * ekspertyzy lokalizacji (przed zakupem działki) * opracowywanie materiałów archeologicznych * doradztwo w sprawach archeologicznych  - ratownicze badania archeologiczne - badania powierzchniowe - badania przedinwestycyjne - kwerendy archeologiczne - raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko kulturowe   Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Baza Pracownia Badawczo-Usługowa Janusz Durbajło

DASL Systems Produkcja Oprogramowania

Aventia Włodzimierz Ilecki

Jus Sławomir Jurecki

Proma Sp. z o.o. Polskie Centrum Informacji

Tenso Firma Usługowa Teodor Rudzki