Nivus Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny

ADfuturo Sp. z o.o.

Exodus S.C. Stanisława Herman Małgorzata Wasiewicz Aqua Service Uzdatn

Waspec Bogdan Zbrzeżny

Ecowoda Marek Stasiak

Business Concept Group Sp.j.

BTW Instytut Gamma Sp. z o.o.

Renado Marek Dobek

Etron Elżbieta Markowska

GISgraph Emilia Skłucka

Mister Wojciech Pietrasina

Akwedukt Edyta Lach

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Prymus Koch Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny

HumanGraph Sp. z o.o.

Centralny Ośrodek Badan Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wojskowe Zakłady Kartograficzne

Aliant Wywiadownia Gospodarcza