Renado Marek Dobek

Prymus Koch Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny

Optel Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne

Aliant Wywiadownia Gospodarcza

Akwa Sp. z o.o.

Mister Wojciech Pietrasina

Atfin Sp. z o.o.

Instytut Zamówień Publicznych Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.

Aea Technique Wojciech Michaleskul

Złote Runo Usługi Pomiarowe

LRM Laboratorium Roman Martyna

4-B Filip Bargiełowski

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Perpetuum Sp. z o.o.

Antiqua Bogdan Bobowski

Dałek-Trudnowska Ewa Mazowiecka Pracownia Badań Archeologicznych

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Arche Teresa Dobrakowska

Instytut Turystyki Sp. z o.o.