HumanGraph Sp. z o.o.

Akwa Sp. z o.o.

Mister Wojciech Pietrasina

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. Oddział

Aliant Wywiadownia Gospodarcza

Optel Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne

SQS Sorting and Quality Services Dariusz Kańka

Atfin Sp. z o.o.

Instytut Zamówień Publicznych Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.

Złote Runo Usługi Pomiarowe

4-B Filip Bargiełowski

Aea Technique Wojciech Michaleskul

Perpetuum Sp. z o.o.

LRM Laboratorium Roman Martyna

Antiqua Bogdan Bobowski

Info-Sec Firma Handlowo-Usługowa Wojciech Smorongowicz

Dałek-Trudnowska Ewa Mazowiecka Pracownia Badań Archeologicznych

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości