Lauda Ośrodek Szkoleniowy Jerzy Kuliczkowski

Extreme Auto Szkoła Wanda i Paweł Krajewscy

Gimnazjum nr 25 dla Dzieci Niedosłyszących w Zespole Szkół Ogólnokszta

Szkoły Salomon

W naszej szkole szczególnie zwracamy uwagę na indywidualne podejście do każdego ucznia, staramy się odkryć jego talenty i pomóc w ich rozwoju. Pomaga to budować zdrowe poczucie własnej wartości i odnaleźć własne miejsce w społeczności szkolnej. Życzliwość i zaufanie okazywane przez nauczycieli skutkuje tym samym ze strony uczniów, co daje podstawę do w pełni efektywnego procesu edukacyjnego i wychowawczego. Zapraszamy do naszej przyjaznej i zaufanej szkoły.

Zespół Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta

Zig-Zag Centrum Języków Obcych Firma Usługowa

Scola Wiesław Wargocki

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych

Instytut Urody Centrum Kształcenia Iwona Tomas

Openmind Przemysław Praski

Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki

Helmex Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Support Grażyna Pietruszewska

Gimnazjum nr 20 w Zespole Szkół nr 15

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna

Wyższa Szkoła Medyczna  to niepubliczna szkoła wyższa mieszcząca się we Wrocławiu. Dysponujemy multimedialnymi salami wykładowymi, własną bazą dydaktyczną, laboratoriami i pracowniami, które są wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Oferujemy studia na kierunkach elektroradiologia, pielęgniarstwo pomostowe, dietetyka, kosmetologia, ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo. Oferujemy również studia podyplomowe na kierunku żywienie i dietetyka w sporcie, kosmetologia, dietetyka w zdrowiu i chorobie oraz podologia.    

Cienkosz Sebastian Centrum Profilaktyki

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatoweg

El.Co Elżbieta Białecka

Secura Rafał Żemojduk

Collegium- Studium Polityki Społecznej

Collegium - to szkoły policealne oraz uczelnia wyższa Collegium Medicum w Warszawie. Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie w zakresie kierunków związanych z ratownictwem medycznym (ratownik medyczny), rehabilitacją medyczno-psychologiczna(technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik ortopeda, ortoptystka), farmacją (technik farmaceuta), stomatologią i protetyką (asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna), oraz polityką społeczną (asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny). Nasza ...