Warta S.A. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Biuro Rynku Południe

Legg Mason S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Suncon System Jarosław Ignatowski

Błaszyk Ryszard Kancelaria Podatkowa

Innova Consulting Paweł Szameta

KRUS Oddział Regionalny

Arx Equity Partners Sp. z o.o.

Computech Systems Sp. z o.o.

Art Finance Pośrednictwo Finansowe Artur Sieradzki

A & P Con Piotr Kowalski

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Punkt Obsługi Klienta

Union Investment S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Askot Agnieszka Kochanowska

ING Securities S.A. Centrala

KRUS Oddział Regionalny

BBI Capital NFI S.A.

Investment Fund Managers Sp. z o.o.

BCS Syndykat Usługowy Doradztwo Podatkowe

Bierła Małgorzata Biuro Doradztwa Podatkowego

Trinity Management Sp. z o.o.