Warta S.A. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Biuro Rynku Południe

Legg Mason S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Błaszyk Ryszard Kancelaria Podatkowa

Suncon System Jarosław Ignatowski

Innova Consulting Paweł Szameta

Arx Equity Partners Sp. z o.o.

Computech Systems Sp. z o.o.

Art Finance Pośrednictwo Finansowe Artur Sieradzki

A & P Con Piotr Kowalski

Union Investment S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

KRUS Oddział Regionalny

BBI Capital NFI S.A.

ING Securities S.A. Centrala

Askot Agnieszka Kochanowska

Investment Fund Managers Sp. z o.o.

BCS Syndykat Usługowy Doradztwo Podatkowe

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Punkt Obsługi Klienta

Bierła Małgorzata Biuro Doradztwa Podatkowego

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Trinity Management Sp. z o.o.