Warta S.A. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Biuro Rynku Południe

Legg Mason S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Suncon System Jarosław Ignatowski

Błaszyk Ryszard Kancelaria Podatkowa

Innova Consulting Paweł Szameta

KRUS Oddział Regionalny

Computech Systems Sp. z o.o.

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Punkt Obsługi Klienta

Arx Equity Partners Sp. z o.o.

Art Finance Pośrednictwo Finansowe Artur Sieradzki

KRUS Oddział Regionalny

A & P Con Piotr Kowalski

ING Securities S.A. Centrala

Askot Agnieszka Kochanowska

Union Investment S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

BBI Capital NFI S.A.

Investment Fund Managers Sp. z o.o.

BCS Syndykat Usługowy Doradztwo Podatkowe

Trinity Management Sp. z o.o.

Bierła Małgorzata Biuro Doradztwa Podatkowego