Kadłubowski Andrzej Zakład Usług Geologiczno-Geotechnicznych

Geoter S.C. Biuro Usług Projektowych Grzegorz i Elżbieta Michalscy

eMWu Prace Geologiczne

Hydrogeowiert Mirosława Kępska

Kancler Marek Usługi Konsultingowe i Geologiczne

Segi-At Sp. z o.o.

Aquifer Przedsiębiorstwo Geologiczne

Geotest-Wrocław Usługi Wiertnicze Czesław Król

Bugeo Biuro Geologiczne

Ma-Geo Zakład Usług Geologicznych i Ochrony środowiska

GEO-GEO Pracownia Geofizyki i Geologii

Geo-Geo jest firmą świadczącą usługi z zakresu geologii i geotechniki. Zajmujemy się sporządzaniem niezbędnej dokumentacji związanej z ochroną środowiska oraz gospodarką wodną. Wszystkie prace wykonujemy rzetelnie oraz terminowo. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem oraz zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Nasza oferta obejmuje sporządzanie dokumentacji oraz ekspertyz. Zajmujemy się wykonywaniem badań oraz oferujemy nadzory inwestycyjne. Wszystkie prace wykonujemy w zakresie geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz gospodarki wodnej.      

Geosond S.C. Władysław Kondel Ludwik Sordyl

Kielar Jacek Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych

HydroGeoStudio Paczuski Sulkowski Sp. J.

HydroGeoStudio świadczy usługi z zakresu geologii. Zajmujemy się opracowaniami, ktróre są zgodne z akutalnym prawem geologicznym i górniczym. Wykonujemy również opracowania, które są zgodne z prawem budowlanym, a także zbiorem norm PN-EN. Oferujemy również nadzór geotechniczny. Wykonujemy prace geologiczne o najwyższej jakości. Oferujemy kompleksowy nadzór geotechniczny oraz hydrogeologiczny.

Wykonujemy badania fizyczno-mechaniczne właściwości gruntów. Zajmujemy się pomiarami stanu wód podziemnych jak i powierzchniowych.

Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski

Zadra Wojciech Sas

Geologia Maciej Multan

Apis Geo Iwona Kacprzak

Koltech Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Kisieliński Dariusz Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych