GeoCube Usługi Geodezyjne

Eps Studio E. Skarżyńska P. Skarżyński

Bajer Ryszard Firma Usługowa

GISgraph Emilia Skłucka

Wojskowe Zakłady Kartograficzne

Centrum Kartografii Henryk Kowalski

Karta Jerzy Brożyński

Taraj Joanna Kopka

Polkart Sp. z o.o.

Jokart Wydawnictwo Kartograficzne

MMG Michał Barszczewski

Tomasz Wałachowski Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Tomasz Wałachowski Usługi Geodezyjno-Kartograficzne jest firmą świadczącą kompleskowe usługi geodezyjno-kartograficzne oraz geodezyjną obsługę inwestycji. Firma wykonuje usługi w zakresie: pomiaró geodezyjnych, sporządzania map do celów projektowych, sporządzania map do celów prawnych, tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych, uzgodnienia ZUD oraz podziałó nieruchomości. Firma świadczy usługi na terenie Warszawy i sąsiadujących powiatów. Sprzęt, jakim dysponuje oraz zatrudnione osoby gwarantują wykonanie prac polowych i kameralnych na najwyższym poziomie.

CartoMedia Sp. z o.o.

B i K Wydawnictwo

MZG Maciej Zieliński

Firma MZG Maciej Zieliński świadczy usługi geodezyjne. Oferta obejmuje w zasadzie cały asortyment prac geodezyjnych dostępnych na europejskim rynku. Najczęściej wykonywane prace: mapy do celów projektowych, uzgodnienia ZUD, tyczenia granic nieruchomości, tyczenia budynków, tyczenia sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacje oraz obmiary powierzchni lokali. Firma wykonuje usługi na terenie m.st.Warszawy, powiatu warszawskiego zachodniego oraz powiatu pruszkowskiego. Do każdego klienta firma podchodzi indywidualnie.

Kartografia Ewa Lodzińska & Waldemar Wieczorek

Firma Kartografika od 1992 r. na zlecenie różnych klientów opracowuje mapy turystyczne i samochodowe, plany miast, mapy do podręczników i atlasów. Wykonuje również korekty oraz adaptacje obcojęzycznych publikacji kartograficznych. Stopień szczegółowości mapy, zakres jej treści, a także szatę graficzną firma dostosowuje do indywidualnych oczekiwań klientów. W swoim dorobku ma rozmaite mapy tematyczne. Firma bierze udział w projekcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Polskiego Związku Niewidomych - opracowania Atlasu Świata dla Niewidomych i Słabowidzących.

ExpressMap Polska Sp. z o.o. Wydawnictwo

Daunpol Sp. z o.o.

Daunpol Sp. z o.o. Warszawa

Tutaj pojawi się opis